Ensimmäisenä rikospaikalla – koskisitko sinä surma-aseeseen?

Tietokoneet ja niiden tarjoama data ovat tietorikosten todisteita. Mikäli itse lähdet selvittämään olettamaasi rikosta, sinun sormenjälkesi datassa voivat johtaa rikostutkinnan väärille urille tai pahimmassa tapauksessa saattavat tehdä sinusta syyllisen.

Jätä siis rikosvälineiden käsitteleminen ja tietorikosten selvittäminen ammattilaisille.
Älä koske näyttöaineistoon.

Väärinkäytösten ja rikosten paljastaminen yritysympäristöissä.

Tahallisesti tuhotun tai tahattomasti hävinneen tiedon palautus.

Todisteiden ja lisänäytön hankinta tietoteknisiltä laitteilta.

Rikos ei aina
näytä tältä

Opsec on ainoa IT-yritys Suomessa, jolla on viranomaisen lupa tehdä rikosten paljastamiseen johtavaa tutkintaa.

Opsec auttaa, jos epäilet, että toimintaasi kohdistuu tietorikos tai rikosriski.

Analysoimme ja tutkimme näytön hankkimiseksi tietokoneita, älypuhelimia ja muita teknisiä laitteita. Jälkihoitona autamme korjaamaan riskejä aiheuttavia tietoturvapuutteita sekä rikoksen tapahduttua varmistamaan, että jatkossa ei käy samalla tavalla.

Riskin ilmettyä tai rikoksen paljastuttua annamme yksityiskohtaiset ohjeet, miten tilanteessa kannattaa edetä. Yhteydenotto ei maksa mitään, mutta voit säästää sillä paljon.

Toimimme viranomaisista riippumattomina: meillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta vaikka tutkinta paljastaisi tietorikoksen. Toimimme aina äärimmäisen hienotunteisesti ja luottamuksellisesti. Tuloksista kuulee vain tutkinnan tilannut taho.

Mikäli haluat kääntyä tutkinnan päätteeksi viranomaisten puoleen, tietorikosten selvittämiseen soveltuvassa laboratoriossamme tutkittu aineisto kelpaa oikeudessa todisteeksi. Laboratoriomme rikosteknisten työkalujen avulla pystymme tutkimaan myös muita IT-ympäristöjen kriisi- ja uhkatilanteisiin liittyviä asioita ja siten minimoimaan riskejä.